پلن طلایی صرافی ارگ تورنتو (استیکر + بنر اعلام نرخ)

کارفرما

کارفرمای پروژه

صرافی ارگ تورنتو

تاریخ

تاریخ و مدت

29 بهمن 1401  |  تا هم اکنون

Location

محل پروژه

کانادا

صرافی هایی مثل صرافی ارگ یا صرافی بهمنی برای هر ماه طرح متفاوتی رو سفارش می دهند و همین موضوع باعث می‌شود حال و هوای جذابی به کانال خود ببخشند.

به عنوان نمونه در زیر طرح های اعلام نرخ و استیکرهای متحرک در سه ماه رو می‌توانید ملاحظه کنید:

دی ماه

1402-12-09 11.13.33
1402-12-09 11.13.17
1402-12-09 11.13.56
1402-12-09 11.13.40

بهمن ماه

1402-12-09 10.45.39
1402-12-09 10.47.02
1402-12-09 10.46.37
1402-12-09 10.45.30

اسفند ماه

02
03
01
04