اولین موشن گرافیک صرافی گلاسکو

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

صرافی گلاسکو

تاریخ

تاریخ و مدت

19 دی 1398

Location

محل پروژه

لندن

این موشن گرافیک اولین موشن گرافیکی بود که برای صرافی گلاسکو کار کردیم و در شبکه های تلویزیونی مورد استفاده قرار گرفت.

 

برای سفارش با ما تماس بگیرید :‌ 09120547720