استیکر تقویم متحرک صرافی دانش

کارفرما

کارفرمای پروژه

صرافی دانش

تاریخ

تاریخ و مدت

24 تیر 1403  |  ۳۶۵ روز

Location

محل پروژه

کانادا

این مجموعه استیکر تقویم به سفارش کارفرما به صورت اختصاصی برای ماه های مختلف با تغییرات مربوط به آن ماه کار شده است.

برای استعلام هزینه و سفارش به شماره مقابل مراجعه فرمایید: ۰۹۱۲۰۵۴۷۷۲۰